Formulář PČR pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet

05.09.2012 13:40

Formulář je určen pro Vaše upozornění na závadový obsah či aktivity v síti internet, s nímž jste se setkali a který jste se rozhodli nahlásit Policii České republiky. Může se jednat o projevy rasové či národnostní nesnášenlivosti, podvodná jednání, šíření dětské pornografie, či jiné projevy, které by se mohly z Vašeho pohledu jevit jako trestný čin a chtěli byste na něj upozornit.

formulář naleznete na adrese aplikace.policie.cz/hotline/

Zpět